Algemene Voorwaarden


1. Aanmelding als lid van Dancebase geschiedt door het inschrijfformulier (online danwel geschreven) naar waarheid in te vullen en in te leveren. Het lidmaatschap vangt aan op de datum zoals ingevuld op het inschrijfformulier en na ondertekening van het inschrijfformulier. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt €10,-.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Dancebase. Betaling geschiedt eens per maand door middel van overschrijving op rekening van Dancebase. Vooruitbetaling per kwartaal, half jaar of jaar ook mogelijk tegen de genoemde kortingstarieven. Hiervoor ontvangt u een factuur. Betaald lesgeld zal niet worden teruggestort tenzij het een foutieve betaling betreft.
3. Indien betaling niet op tijd geschiedt, wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijvende betaling zal de leerling niet in de lessen worden toegelaten.
4. Er worden 11 maanden per jaar lesgeld betaald . Augustus hoeft niet betaald te worden, bij doorlopend lidmaatschap. Het lesgeld is berekend op basis van het aantal lessen per jaar gedeeld door 11 maanden.
5. Opzegging of wijziging geschiedt door het invullen van het wijzigingsformulier danwel het uitschrijfformulier. Voor het wijzigen naar minder lessen of het stoppen van de lessen geldt 1 kalendermaand opzegtermijn. Het wijzigen naar meer lessen kan per direct. Het formulier dient voor het einde van de maand ingeleverd te zijn.
6. Dancebase is gesloten tijdens de schoolvakanties en de officiële feestdagen.
7. Alle leden hebben zich te houden aan de huisregels die te vinden zijn op de website of in de studio.
8. Dancebase is niet aansprakelijk voor diefstal, materiële of immateriële schade.
9. Door inschrijving verklaart het lid zich akkoord met de huisregels en de algemene voorwaarden.

AdminAlgemene Voorwaarden